JUDr. Juraj Považan

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 597 pojednávaní a 964 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1658,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nemajetkovú ujmu inak ako v… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7 384,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 87.127,34 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 3.092,57 € a od… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.558,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 1 585,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.