JUDr. Juraj Považan

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 2 044 pojednávaní a 1 198 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vl. práva, ochrana… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 9785,22€ s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zľavu z kúpnej ceny 10.999,98… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 111 950,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z nezákonného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.