JUDr. Adriana Považanová

 1. Active chairman at the court Okresný súd Zvolen, we register 128 hearings and 1 judgement.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Partizánske, we register 358 hearings and 525 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1464 days in the period and was assigned on average 105 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 139
 • Number of Affirmed Decisions – 102

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 107.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 112 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 49 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 43.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 97.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1057 days in the period and was assigned on average 72 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 98
 • Number of Affirmed Decisions – 70

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.2% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 68 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 38 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 19 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 50% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 89.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 99 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 59
 • Number of confirmed judgements – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 125 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 16 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 23,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu od preloženia na OS Zvolen od 07.10.2013.
 • 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie, 07. 02. – 08. 02. 2013 Európsky zatýkací rozkaz, Omšenie, 27. 02. – 28. 02. 2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Omšenie, 20. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; ; 21.01.2013–22.01.2013 (2 dni) – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 07.02.2013–08.02.2013 (2 dni) – Európsky zatýkací rozkaz (novela Zákona č. 344/2012 Z.z.) 27.02.2013–28.02.2013 (2 dni) – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 20.05.–21.05.2013 (2 dni) – Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest
 • 2012 – 18.10. – 19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné 25.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek 2. časť 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený; 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu od preloženia na OS Zvolen od 07.10.2013.
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 28.–29–3.2011, 20.09.2011 Trestnoprávne kolégium ; 2012 – 18.10. – 19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné 25.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek 2. časť 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie, 07. 02. – 08. 02. 2013 Európsky zatýkací rozkaz, Omšenie, 27. 02. – 28. 02. 2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Omšenie, 20. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; ; 21.01.2013–22.01.2013 (2 dni) – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 07.02.2013–08.02.2013 (2 dni) – Európsky zatýkací rozkaz (novela Zákona č. 344/2012 Z.z.) 27.02.2013–28.02.2013 (2 dni) – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 20.05.–21.05.2013 (2 dni) – Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest
 • 2011 – 28.–29–3.2011, 20.09.2011 Trestnoprávne kolégium

Published judgements

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendant – B. V.
 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendant – M. A.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendant – G. J.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendants – A. M. and Q. U.
 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendant – J. R.
 6. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Zvolen
  Judge – JUDr. Adriana Považanová
  Defendant – X. W.
 10. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.