JUDr. Lucia Prčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 1 760 pojednávaní a 2 800 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 879 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 89,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 119

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 372,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 58 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 60,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 136,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 571 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 89,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 87
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 308 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 471 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 156 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 81% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 a 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 139 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 299 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1394 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 317 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 137 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 22,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 1 deň – účasť na vzdelávacom podujatí, 2 dní – pracovné stretnutie
 • 2011 – Sudkyňa od 21. 4. 2011 čerpá materskú dovolenku s pokračovaním čerpania rodičovskej dovolenky.; 2013 – 1 deň – účasť na vzdelávacom podujatí, 2 dní – pracovné stretnutie
 • 2011 – Sudkyňa od 21. 4. 2011 čerpá materskú dovolenku s pokračovaním čerpania rodičovskej dovolenky.
 • 2011 – Sudkyni v sledovanom období (od 1. 1. 2011 do 20. 04. 2011) nebol znížený nápad.
 • 2011 – Sudkyni v sledovanom období (od 1. 1. 2011 do 20. 04. 2011) nebol znížený nápad.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 39,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 5 751,12… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8649,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 79 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba o vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.