JUDr. Alena Priecelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 19 pojednávaní a 162 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie poradia popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 109 976,43 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 104 228,91 eur istiny s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 599 210,62 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 62 617 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 15 767,11 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 755 106,22 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie istiny 42 526,82 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 26 619,09 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.