JUDr. Peter Pulman

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 641 pojednávaní a 769 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 72
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 22,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 16 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54. – 64. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012 ; 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie; 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie; 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.