JUDr. Peter Pulman

 1. Aktívny sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 1 049 pojednávaní a 72 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 641 pojednávaní a 785 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

None

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1007 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 138
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 94

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 61 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 44 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 8 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 18,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 72
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 22,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 16 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012 ; 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie; 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie; 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Trestné činy proti brannosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 297; 433/1; 211/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – V. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 297; 433/1; 211/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – B. T.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 297; 433/1; 211/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – Q. P.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – D. P.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – B. P.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – O. B.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 318/1; 329/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – R. E.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422b/1; 422c Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – V. A.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – R. X.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – N. M.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – W. O.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 422b/1, 2b; 422c;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – Q. D.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1; 364/1a, 2a, e; 140… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – Y. F.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §§ 422a/1,2b;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – P. W.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 360/1; 364/1a, 2a, e;… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaný – N. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.