JUDr. Iveta Puškášová

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice okolie, we register 3,141 hearings and 2,249 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1339 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 11.5 from 40 possible points and ranked on 618 – 622. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 124
 • Number of Affirmed Decisions – 64

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 391.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 556 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 318 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 57.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 116.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 959 days in the period and was assigned on average 24 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 467 – 491. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 48.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 91
 • Number of Affirmed Decisions – 44

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 266 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 557 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 252 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 113% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 548 days and on average was assigned 220 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 60
 • Number of confirmed judgements – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 349 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 552 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 233 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 14.199,63… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Manželské výživné Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu vyživovacej… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva a určenie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na nahradenie prejavu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,7 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratenie pozemku s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.