JUDr. Peter Rajňák

 1. Active judge at the court Okresný súd Nové Zámky, we register 2,935 hearings and 2,312 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Pezinok, we register 1,357 hearings and 1,044 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 15 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1504 days in the period and was assigned on average 89 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 269 – 284. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.9% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 160
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.8% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 239.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 283 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 154 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 54.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 190.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1090 days in the period and was assigned on average 79 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 10.5 from 40 possible points and ranked on 706 – 707. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 4.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.1% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 131
 • Number of Affirmed Decisions – 80

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.9% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 513 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 457 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 205 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 44.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 52.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 163 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 65
 • Number of confirmed judgements – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 415 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 306 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 125 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, lektor pre Justičnú Akadémiu Pezinok, 4 prednášky v roku 2013, seminár – 19.–21.11.2013
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený; 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – seminár – 09.–10.02.2012 seminár – 21.–22.06.2012
 • 2011 – Seminár – 1; 2012 – seminár – 09.–10.02.2012 seminár – 21.–22.06.2012; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, lektor pre Justičnú Akadémiu Pezinok, 4 prednášky v roku 2013, seminár – 19.–21.11.2013
 • 2011 – Seminár – 1

Published judgements

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok pre uznanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie spornej skutočnosti Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 970,06 Eur s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie neodkladného… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 100 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie pl. rozkazu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 391,4 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 200 eur s prísl. Hearing was held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 5.447,52 eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.052,84… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o žalobe proti vlastníkom… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1156,14 Eur s… Hearing was held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba na vypratanie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 3 101,84… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 10. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 360,- eur a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.