JUDr. Peter Rajňák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 2 271 pojednávaní a 1 866 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 357 pojednávaní a 1 044 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1504 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 160
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 239,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 283 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 154 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 54,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 190,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1090 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 10.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 706 – 707. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 4.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 131
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 513 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 457 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 205 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 52,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 65
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 415 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 306 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 125 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, lektor pre Justičnú Akadémiu Pezinok, 4 prednášky v roku 2013, seminár – 19.–21.11.2013
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený; 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu predsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – seminár – 09.–10.02.2012 seminár – 21.–22.06.2012
 • 2011 – Seminár – 1; 2012 – seminár – 09.–10.02.2012 seminár – 21.–22.06.2012; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013, lektor pre Justičnú Akadémiu Pezinok, 4 prednášky v roku 2013, seminár – 19.–21.11.2013
 • 2011 – Seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 265,29 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, uplatnenie odporovacieho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, nariadenie dokočenia oplotenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 265,29 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o nahradení prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 941,93 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 189,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 41,23 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 941,93 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 189,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 265,29 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 12178,27 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.