JUDr. Táňa Rapčanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 270 pojednávaní a 1 222 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.406,64 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 599,84 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 700,- € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.234,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 43.152,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.824,71 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca na zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9141,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.093,85 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.