JUDr. Alena Blašková

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Partizánske, we register 2,713 hearings and 2,477 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Topoľčany, we register 452 hearings and 327 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1487 days in the period and was assigned on average 59 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 113 – 132. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 285
 • Number of Affirmed Decisions – 214

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 342.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 194 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 127 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 65.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 217.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1072 days in the period and was assigned on average 56 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 150
 • Number of Affirmed Decisions – 93

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 329 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 434 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 200 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 46.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 109% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 654 days and on average was assigned 212 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 109
 • Number of confirmed judgements – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 455 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 492 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 217 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 57,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 679 – 681. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Vykonáva funkciu podpredsedu súdu
 • 2013 – Vykonáva funkciu podpredsedu súdu
 • 2013 – 30.10.2013 (1 deň) – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/09 o vyživovacej povinnosti
 • 2012 – 21.–23.11.2012 – určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Bruselu a určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I. a Rím II.
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 seminár "Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologocké minimum. 27.3.–30.3.2011 konferencia – zahraničnej štúdijnej cesty v Štrasburgu–Luxemburgu. 5.5.2011 seminár pod názvom "Právny styk s cudzinou v kontexte a komunitárne nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v členských štátoch EÚ. 27.6.2011 seminár "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva. Celkovo 10 dní. ; 2012 – 21.–23.11.2012 – určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Bruselu a určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I. a Rím II. ; 2013 – 30.10.2013 (1 deň) – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/09 o vyživovacej povinnosti
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 seminár "Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologocké minimum. 27.3.–30.3.2011 konferencia – zahraničnej štúdijnej cesty v Štrasburgu–Luxemburgu. 5.5.2011 seminár pod názvom "Právny styk s cudzinou v kontexte a komunitárne nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v členských štátoch EÚ. 27.6.2011 seminár "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva. Celkovo 10 dní.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.400,- € s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.788,84 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie vyhlásenia vôle Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie bezúročnosti a… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.688,80 € s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6.687,78 € s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.011,83 € s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.101,75 € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 18.195,- € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.500,- € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dohody a… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.341,61 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 383,91 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 981,14 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 450,- € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 94,03 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 1.503,96 € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 929,01 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.