JUDr. Alena Blašková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 2 940 pojednávaní a 2 655 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 452 pojednávaní a 307 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1487 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 285
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 214

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 342,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 194 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 127 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 217,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 93

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 329 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 434 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 200 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 654 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 212 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených odvolaní – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 455 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 492 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 217 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 57,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 679 – 681. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Vykonáva funkciu podpredsedu súdu
 • 2013 – Vykonáva funkciu podpredsedu súdu
 • 2013 – 30.10.2013 (1 deň) – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/09 o vyživovacej povinnosti
 • 2012 – 21.–23.11.2012 – určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Bruselu a určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I. a Rím II.
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 seminár "Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologocké minimum. 27.3.–30.3.2011 konferencia – zahraničnej štúdijnej cesty v Štrasburgu–Luxemburgu. 5.5.2011 seminár pod názvom "Právny styk s cudzinou v kontexte a komunitárne nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v členských štátoch EÚ. 27.6.2011 seminár "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva. Celkovo 10 dní. ; 2012 – 21.–23.11.2012 – určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Bruselu a určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I. a Rím II. ; 2013 – 30.10.2013 (1 deň) – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/09 o vyživovacej povinnosti
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 seminár "Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologocké minimum. 27.3.–30.3.2011 konferencia – zahraničnej štúdijnej cesty v Štrasburgu–Luxemburgu. 5.5.2011 seminár pod názvom "Právny styk s cudzinou v kontexte a komunitárne nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v členských štátoch EÚ. 27.6.2011 seminár "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva. Celkovo 10 dní.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.905,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 5.317,74 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 6.091,26 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 88,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 5.172,41 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 363,92 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 232.320,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 25.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.600,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 645,72 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 3.415,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 12.450,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 285,88 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 5.616,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 25.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.