JUDr. Miriam Repáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 526 pojednávaní a 1 234 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 188 pojednávaní a 270 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 802 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 85 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 3 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 1.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 22

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 801,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 683 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 492 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 41,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 576 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 190 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 62 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 60 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 11.4.2013–Určovacie žaloby; 22.4.–23.4.2013–Spory o vlastnícke právo; 10.6.–11.6.2013–Obchodný register
 • 2012 – 23.–24.1.2012 – Obchodný register 5.–6.3.2012 – Technika pojednávania 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. jedikatúry v obchodnom práce 18.4.2012 – Odstrániteľné vady podania, návrhu 5.11.2012 – Súdne poplatky 14.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra EĽSP 15.–16.11.2012 – Eurépske a medzin. právo súkromné 21.–23.11.2012 Určenie medz. príslušného súdu 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá v rámci EÚ 10.–11.12.2012 – Systém prameňov EÚ
 • 2011 – Obchodný register – 2 dni Technika pojednávania – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry– 2 dni Exekučné konanie – 1 deň ; 2012 – 23.–24.1.2012 – Obchodný register 5.–6.3.2012 – Technika pojednávania 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. jedikatúry v obchodnom práce 18.4.2012 – Odstrániteľné vady podania, návrhu 5.11.2012 – Súdne poplatky 14.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra EĽSP 15.–16.11.2012 – Eurépske a medzin. právo súkromné 21.–23.11.2012 Určenie medz. príslušného súdu 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá v rámci EÚ 10.–11.12.2012 – Systém prameňov EÚ; 2013 – 11.4.2013–Určovacie žaloby; 22.4.–23.4.2013–Spory o vlastnícke právo; 10.6.–11.6.2013–Obchodný register
 • 2011 – Obchodný register – 2 dni Technika pojednávania – 1 deň Kultivácia osobnosti – 1 deň Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry– 2 dni Exekučné konanie – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Náhrada škody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.970,02 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.753,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.200 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 2 356,98… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 470 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.536,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11 610 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 397,81,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 89,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4 542,30 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.