JUDr. Zuzana Rigáňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 3 143 pojednávaní a 1 316 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1464 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 238
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 142

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 430,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 237 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 170 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 271,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1022 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 663 – 667. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 184
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 109

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 481 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 631 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 132 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 74,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 4 a prieťahy pred pridelením veci 3.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 615 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 180 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených odvolaní – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 678 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 559 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 51,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 695 – 698. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva – 2 dni.
 • 2012 – – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň ; 2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva – 2 dni.
 • 2012 – – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1.815,48… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 3319,13… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 3971,10 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 21 699,77… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vysporiadanie BSM +… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na odstránenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odvysielanie opravy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie príspevku na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 3065,48 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o zaplatenie 8 337,46… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2148,88 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1.815,48… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.