JUDr. Pavel Rohárik

 1. Active chairman at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 2,998 hearings and 1,803 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1424 days in the period and was assigned on average 24 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 305
 • Number of Affirmed Decisions – 198

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 263.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 125 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 92 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 73.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 211% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 997 days in the period and was assigned on average 26 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 173
 • Number of Affirmed Decisions – 112

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 281 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 369 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 151 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 40.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 602 days and on average was assigned 178 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 64
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 325 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 332 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 157 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy CbPv
 • 2013 – Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Konferencia: Sudcovská profesijná etika,23.05.2013,VIA IURIS Bratislava, "Etika v právu" (9. diskusní fórum),27.–29.05.2013,Kroměříž, Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika / 2013/KSP/64,16.–17.09.2013,JA Omšenie, Tréning sudcov "Súdne rozhodnutia",20.–21.09.2013,ZOJ Dolná Strehová, 8. sympózium sudcov – Európske ochranné známky a dizajny,10.–11.10.2013,Alicante, Conference: EPO boards of appeal and key decicions 2013,22.–23.10.2013,European Patent Office Mníchov, Strategie zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření II.,13.–15.11.2013,Kroměříž
 • 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy (CbPv).
 • 2012 – Anglický jazyk–právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.03.2012,Omšenie, Etika v práve,21.–23.05.2012,Kroměříž,ČR, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/75,20.–22.08.2012,Omšenie, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/76,23.–25.08.2012,Omšenie, Osobnosť v záťaži,12.–14.09.2012,Kroměříž,ČR, Komunikačné zručnosti,05.10.2012,Dolná Strehová, Ochranné známky a dizajn,08.–09.10.2012,Alicante,Španielsko, Stratégia zvládania stresu a prevencia syndrómu vyhorenia,14.–16.11.2012,Kroměříž,ČR
 • 2011 – Znižený nápad v agende C od 01.01.2011, vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend. Od 01.09.2011 ďalšie zníženie nápadu v agende C, vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.; 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy (CbPv).; 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy CbPv
 • 2011 – Znižený nápad v agende C od 01.01.2011, vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend. Od 01.09.2011 ďalšie zníženie nápadu v agende C, vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.
 • 2011 – 21. – 22.01.2011 – Súdnické reformy – minulosť a budúcnosť, Bratislava, 23. – 25.03.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 11. – 13.05.2011 – Trestnoprávne aspekty porušovania ochranných známok, Alicante, 23. – 25.05.2011 – Etika v právu, Kroměříž, 15. – 17.06.2011 – Patenty Európskej únie, Alicante, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B. Bystrica, 12. – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn spoločenstva, Alicante; 2012 – Anglický jazyk–právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.03.2012,Omšenie, Etika v práve,21.–23.05.2012,Kroměříž,ČR, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/75,20.–22.08.2012,Omšenie, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/76,23.–25.08.2012,Omšenie, Osobnosť v záťaži,12.–14.09.2012,Kroměříž,ČR, Komunikačné zručnosti,05.10.2012,Dolná Strehová, Ochranné známky a dizajn,08.–09.10.2012,Alicante,Španielsko, Stratégia zvládania stresu a prevencia syndrómu vyhorenia,14.–16.11.2012,Kroměříž,ČR; 2013 – Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Konferencia: Sudcovská profesijná etika,23.05.2013,VIA IURIS Bratislava, "Etika v právu" (9. diskusní fórum),27.–29.05.2013,Kroměříž, Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika / 2013/KSP/64,16.–17.09.2013,JA Omšenie, Tréning sudcov "Súdne rozhodnutia",20.–21.09.2013,ZOJ Dolná Strehová, 8. sympózium sudcov – Európske ochranné známky a dizajny,10.–11.10.2013,Alicante, Conference: EPO boards of appeal and key decicions 2013,22.–23.10.2013,European Patent Office Mníchov, Strategie zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření II.,13.–15.11.2013,Kroměříž
 • 2011 – 21. – 22.01.2011 – Súdnické reformy – minulosť a budúcnosť, Bratislava, 23. – 25.03.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 11. – 13.05.2011 – Trestnoprávne aspekty porušovania ochranných známok, Alicante, 23. – 25.05.2011 – Etika v právu, Kroměříž, 15. – 17.06.2011 – Patenty Európskej únie, Alicante, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B. Bystrica, 12. – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn spoločenstva, Alicante

Published judgements

 1. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o 16 342,96 Eur s prísl -… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba vo veci ochrany práv… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba proti porušovaniu práv… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, použitie ochrannnej známky Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zdržanie sa porušovana… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba vo veci ochrany práv… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana obchodného mena+NO Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, použitie ochrannnej známky Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zdržanie sa porušovania práv… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o 16 342,96 Eur s prísl -… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a inej ujmy z… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv z ochranných… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a inej ujmy z… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.