JUDr. Alena Roštárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 4 040 pojednávaní a 2 758 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 102 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1456 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 191
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 151

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 402,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 151 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 97 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 64,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 155,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1047 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 144
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 116

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 161 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 256 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 98 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 124,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 142 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 74

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 172 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca vykonával funkciu podpredsedu súdu do 31.3.2013.
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR, je v ňom započítaná účasť na seminári v Omšení, ktorý bol organizovaný Krajským súdom v Bratislave.
 • 2012 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca sa 2x zúčastnil vzdelávacích aktivít, ktoré organizovala Justičná akadémia; 2012 – sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR, je v ňom započítaná účasť na seminári v Omšení, ktorý bol organizovaný Krajským súdom v Bratislave.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – sudca sa 2x zúčastnil vzdelávacích aktivít, ktoré organizovala Justičná akadémia
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – sudca nemal znížený nápad; 2013 – Sudca vykonával funkciu podpredsedu súdu do 31.3.2013.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Darovacia zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 728,12 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3191,17 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 60.816,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 190.708,74 € (určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 16 400 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie dedičského práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, 9 770,49 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 571,51 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.