JUDr. Rastislav Sikorjak

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 3 215 pojednávaní a 3 034 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 310 pojednávaní a 506 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1374 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 239
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 186

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 663,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 140 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 101 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 124,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 976 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 94

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 314 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 503 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 196 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 619 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 244 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 775 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 699 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 485 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 68,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 2 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – od 1.10.2013 sudca Okresného súdu Prešov
 • 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacom podujatí; 2
 • 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2012 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2013 – od 1.10.2013 sudca Okresného súdu Prešov
 • 2011 – Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2011 – 20. 9. 2011 – Rokovanie správneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajský súd v Banskej Bystrici 19. 10. 2011 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a porada sudcov okresných súdov vybavujúcich obchodné veci, Krajský súd v Banskej Bystrici ; 2012 – 4 dni – účasť na pracovných stretnutiach; 2013 – 4 dni – účasť na vzdelávacom podujatí; 2
 • 2011 – 20. 9. 2011 – Rokovanie správneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajský súd v Banskej Bystrici 19. 10. 2011 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a porada sudcov okresných súdov vybavujúcich obchodné veci, Krajský súd v Banskej Bystrici

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9694,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 89,9 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.021,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie,že úver je… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2612,94 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 232,57 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 382,19 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 753,18 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 265,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 376,96 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 422.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vyporiadaní… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 115,34 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.