Mgr. Helena Silavecká

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 736 pojednávaní a 634 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 649 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 107 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 39 – 42. mieste. Za kvalitu získal 11,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (1 deň)
 • 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (1 deň)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (1 deň); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (1 deň)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Trestné činy proti republike
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Trestné činy proti republike
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 20 k §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 212/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – Mgr. Helena Silavecká
  Obžalovaný – V. Y.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 216/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 20 k §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 156… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 222… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 212 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 172 ods.1 písm. b)… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na schvál. DoVaT § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.