JUDr. Zuzana Singerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 920 pojednávaní a 740 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 975 pojednávaní a 884 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 773 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 63

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 292,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 184 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 233,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 371 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 32

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 296 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 498 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 121 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca v sledovanom období nerozhodoval v hlavných agendách.

Sudca v sledovanom období odpracoval 0 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 72,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 582,46 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie platobného rozkazu o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 398,33 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.423,17 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 580,13 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 1000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 142,08 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.134,63 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 92,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 72,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 15068,47€ s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 292,6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 72,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 15068,47€ s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.