JUDr. Zuzana Singerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 2 785 pojednávaní a 1 406 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 975 pojednávaní a 939 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 773 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 63

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 292,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 184 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 233,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 371 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 32

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 296 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 498 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 121 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca v sledovanom období nerozhodoval v hlavných agendách.

Sudca v sledovanom období odpracoval 0 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vysporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 78,17 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena práva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie príslušenstva… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 6.275.573,75 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 90,21 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 91,3 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1671,8 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 249,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 169,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 89,38 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 100,55 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1310,52 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 169,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 89,38 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 260,-- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.