JUDr. Monika Sitáriková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 2 120 pojednávaní a 1 870 rozhodnutí.
  Poznámka: - poverená plnením úloh predsedu súdu.
 2. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - poverená plnením úloh predsedu súdu.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1256 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 150

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 179,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 69 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 44 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 63,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 837 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 15 – 17. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 83

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 151 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 204 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 58 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 428 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 136 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 166 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 34 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 67,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 16.9.2013 – 17.9.2013 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia: 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – Grémia: 12.3.2012
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku 05.09.2011 – 08.09.2011 – "Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov k deťom" 07.08.2009 – 08.09.2011 – "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi" Grémia a kolégia: 11.01.2011, 13.04. – 14.04.2011, 21.04.2011, 13.09.2011; 2012 – Grémia: 12.3.2012; 2013 – 16.9.2013 – 17.9.2013 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia: 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku 05.09.2011 – 08.09.2011 – "Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov k deťom" 07.08.2009 – 08.09.2011 – "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi" Grémia a kolégia: 11.01.2011, 13.04. – 14.04.2011, 21.04.2011, 13.09.2011
 • 2011 – Výkon funkcie predsedu súdu
 • 2011 – Výkon funkcie predsedu súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.750 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku nevydatej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.359,75 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, určenie, že právo žalovaného odstúpiť… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, uplatnenie práva z porušenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.