Mgr. Peter Sivák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 4 213 pojednávaní a 3 500 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1517 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 484
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 330

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 205,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 252 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 133 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 52,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1115 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 339
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 211

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 302 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 611 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 204 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 79,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 670 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 152 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 158
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 196 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 198 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 72 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 2 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – zasadnutie obchodného kolégia na KS Prešov, dňa 20.9.2013
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 1/2, od 1.4.2012 2/3 od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende Cb 1/2 od 1.4.2012 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – l deň; 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – zasadnutie obchodného kolégia na KS Prešov, dňa 20.9.2013
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – l deň
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/2, od l.9.2011 pridelný nápad v agende Cb na 1/2; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 1/2, od 1.4.2012 2/3 od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende Cb 1/2 od 1.4.2012 1/3
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/2, od l.9.2011 pridelný nápad v agende Cb na 1/2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM na čas po… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie sumy 745,03 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 45,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29125,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 962,7 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 97,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1 049,75 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody o zapl. 148… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 74,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.