JUDr. Tamara Sklenárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 788 pojednávaní a 1 102 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Nečinnosti orgánu verejnej správy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – ATEX Košice, s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Mária Krivdová
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Ján Wágner
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Štreber
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Miroslav Miľo
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1.Súkromná nemocnica
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, BA
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 103158190/2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – PEKÁREŇ ILaS - 25 s.r.o., Michalovce
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. Xo 15/2012-III Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – REALMAN,s.r.o., Bratislava
  Odporca – Okresný úrad Košice
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Ing. arch. Mária Tomalová
  Odporca – Okresný úrad Košice, odbor oprav. prostriedkov
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. PV… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Rak
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. PV… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Rak
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Mária Krivdová
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Stanislav Paholok
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Ján Wágner
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Štreber
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Miroslav Miľo
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Vladislav Poláček
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – ELTRA, s.r.o. Košice
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.