JUDr. Tamara Sklenárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 752 pojednávaní a 1 050 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Dôchodky
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Dôchodky
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – JUDr. Alexej Ivanko
  Odporca – Okresný úrad Košice
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnuita č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Baščan
  Odporca – Okresný úrad Košice
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Ľubomír Seman
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 10304154/2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – STAVOCHEM s.r.o. Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – FEHAMA, s.r.o., Bardejov
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 1657595/2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – MILENIUM MEDIA.s.r.o., Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Miroslav Hončár - HM METAL
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – JoTa, s. r. o., Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Lesoochranárske zoskupenie VLK
  Odporca – Okresný úrad, odbor starostl. o životné prostredie
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 15-2/14-2016 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Lukáš Kozák
  Odporca – GR Zboru väzenskej a justičnej stráže
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – ADOS KE, s.r.o.
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – FEHAMA, s.r.o., Bardejov
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Peter Fekete - Stavcentrum, Spišská Nová Ves
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 6561/14 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – ETP Slovensko
  Odporca – Mesto Moldava nad Bodvou
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – ADOS KE, s.r.o.
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Peter Klár
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, KDI
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnuita č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Baščan
  Odporca – Okresný úrad Košice
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Lesoochranárske zoskupenie VLK
  Odporca – Okresný úrad, odbor starostl. o životné prostredie
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.