JUDr. Tamara Sklenárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 077 pojednávaní a 1 511 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Dôchodky
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – DOBREX s.r.o., Michalovce
  Odporca – Mesto Michalovce
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 4N… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Miroslava Čechová
  Odporca – Centrum právnej pomoci Prešov
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Nuria N. M. Maghrbi
  Odporca – Úrad hraničnej a cudzineckej polície
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – HYDINA SLOVENSKO s.r.o.,Lieskovec
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – VENAS, a.s.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – CI - servis a.s., Košice
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie, Bratislava
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č. 17/2014 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Okresná prokuratúra Michalovce
  Odporca – Obec Laškovce
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č. 47/2014 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Okresná prokuratúra MIchalovce
  Odporca – Obec Laškovce
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Miroslav Chovanec
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, nečinnosť orgánu verejnej správy Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Alexander Bábás
  Odporca – Poľovnícke združenie
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 102070241/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – SPEEDCOM s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 100463830/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – RB, Veľké Kapušany s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Mária Rudašová
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Štefan Hegedüs
  Odporca – Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Gašpar Hajdu
  Odporca – Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 1352535/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Bc. Matúš Hrubovský
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bratislava
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 100463830/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – RB, Veľké Kapušany s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č. KaKE… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Jozef Škultéty
  Odporca – Centrum právnej pomoci Košice
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Randa Mohamed Omar Zabet
  Odporca – Úrad hraničnej a cudzineckej polície PO
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.