JUDr. Viera Sládečková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 3 643 pojednávaní a 2 092 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1529 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 102

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 433,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 359 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 234 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 171,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1104 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 269 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 582 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 172 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 665 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 485 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 331 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 196 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 72,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 694. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13.271,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti závetu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vydanie hnuteľných… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 678,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 200,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 634,16 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 204,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13 976,8 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2929,54 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3059,4 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 200,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti závetu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13.271,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 637,40 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5225,97 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.