JUDr. Gabriel Slobodník

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 3 080 pojednávaní a 2 441 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1522 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 356
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 292

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 336,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 140 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 100 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 170,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1081 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 258
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 207

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 249 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 352 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 170 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 48,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 271 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 376 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 181 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5,06.03.2013,KS v BB, Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní / 2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV Banská Bystrica, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek–1.časť/2012/KEP/19,06.02.2012,UPV BB, Dedičské právo, dedičské konanie/2012/KSP/6,09.02.2012,Omšenie, Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k aplikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy/2012/KEP/38,20.02.2012,UPV BB, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania/2012/KSP/79,25.04.2012,UPV BB, Najnovšia judikatúra ES ĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek–2.časť/2012/KEP/92,01.10.2012,UPV BB
 • 2011 – 14.11.2011 – Poistné zmluvy, ÚPV B.Bystrica, 02.12.2011 – Katastrálne konanie ÚPV B.Bystrica 28.03.2011 – Zasadnutie občianskoprávneho grémia 02.08.2011 – Zasadnutie občianskoprávneho grémia; 2012 – Najnovšia judikatúra ES pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek–1.časť/2012/KEP/19,06.02.2012,UPV BB, Dedičské právo, dedičské konanie/2012/KSP/6,09.02.2012,Omšenie, Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k aplikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy/2012/KEP/38,20.02.2012,UPV BB, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania/2012/KSP/79,25.04.2012,UPV BB, Najnovšia judikatúra ES ĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek–2.časť/2012/KEP/92,01.10.2012,UPV BB; 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5,06.03.2013,KS v BB, Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní / 2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV Banská Bystrica, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 14.11.2011 – Poistné zmluvy, ÚPV B.Bystrica, 02.12.2011 – Katastrálne konanie ÚPV B.Bystrica 28.03.2011 – Zasadnutie občianskoprávneho grémia 02.08.2011 – Zasadnutie občianskoprávneho grémia

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 953,76 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, na určenie predmetu dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.736,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 448,8 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 253,59 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, uvedenie do omylu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1149,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 769,68 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie vecného bremena k… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie spornej skutočnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody na zdraví 1 092,-… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.