JUDr. Vladimíra Slobodová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 454 hearings and 233 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Piešťany, we register 1,031 hearings and 1,050 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Skalica, we register 3,207 hearings and 2,688 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 12 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 5

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1439 days in the period and was assigned on average 75 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 81 – 98. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 326
 • Number of Affirmed Decisions – 216

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 158.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 154 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 103 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 66.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 278.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 5

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1028 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304 – 323. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 233
 • Number of Affirmed Decisions – 149

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 278 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 658 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 128 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 4 and delays prior to case assignment 4.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 639 days and on average was assigned 249 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 155
 • Number of confirmed judgements – 91

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 431 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 479 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 234 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 11.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22. – 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 29. – 30.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Európske právo rodinné" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 16. – 17.9.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora, krízová komunikácia" – 2 dni
 • 2012 – 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 21.11.2012 "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť procesu" – Justičná akadémia Pezinok 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok 10.11.12.2012 "Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ" – Justičná akadémia Omšenie
 • 2011 – 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 2012 – 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 21.11.2012 "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť procesu" – Justičná akadémia Pezinok 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok 10.11.12.2012 "Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ" – Justičná akadémia Omšenie; 2013 – 11.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22. – 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 29. – 30.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Európske právo rodinné" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 16. – 17.9.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora, krízová komunikácia" – 2 dni
 • 2011 – 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 636 986,- € s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 117 958,68 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie mena Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚVRPaP Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie zmenkového PR pre… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie zmenkového PR pre 2… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie mena Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie zmenkového PR pre 1… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP na čas do rozvodu Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena ÚVRPaP Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie súhlasu otca Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie do striedavej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚVRPaP Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚVRPaP Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva + ÚVRPaP Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.