JUDr. Vladimíra Slobodová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Správny súd Bratislava, evidujeme 196 pojednávaní a 212 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 1 118 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 031 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 4. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 3 245 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 67.72% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 508 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 95.41%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 315 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 437 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 386.987. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 318 nevybavených vecí. Z nich 33.33% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1439 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 326
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 216

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 158,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 154 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 278,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1028 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 233
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 149

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 278 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 658 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 128 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 4 a prieťahy pred pridelením veci 4.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 639 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 249 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 155
 • Počet potvrdených odvolaní – 91

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 431 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 479 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 234 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 11.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22. – 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 29. – 30.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Európske právo rodinné" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 16. – 17.9.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora, krízová komunikácia" – 2 dni
 • 2012 – 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 21.11.2012 "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť procesu" – Justičná akadémia Pezinok 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok 10.11.12.2012 "Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ" – Justičná akadémia Omšenie
 • 2011 – 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 2012 – 14.–15.6.2012 "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – Justičná akadémia Omšenie 21.11.2012 "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť procesu" – Justičná akadémia Pezinok 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok 10.11.12.2012 "Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ" – Justičná akadémia Omšenie; 2013 – 11.4.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Určovacie žaloby" – 1 deň 22. – 23.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam" – 2 dni 29. – 30.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Európske právo rodinné" – 2 dni 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 16. – 17.9.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora, krízová komunikácia" – 2 dni
 • 2011 – 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov" 5.–6.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:RZŽ/2/2020… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – X. V.
  Odporca – R. T.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:SPSČ-PO3-/002292-008 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – Q. Z.
  Odporca – Q. S.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:I.ODS-26/2018:2680/2017 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – E. T.
  Odporca – U. P.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:Xo 54/2017-IBa zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovatelia – B. N. a V. A.
  Odporca – Q. S.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:101356392/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – Z. G.
  Odporca – H. O.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:8119/2021-640 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – Y. L.
  Odporca – A. R.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – Q. Y.
  Odporca – G. M.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:101472243/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – X. V.
  Odporca – Y. J.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:102835856/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – F. Q.
  Odporca – F. E.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:SPOU-PO-PK-71/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – S. O.
  Odporca – Z. W.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – C. X.
  Odporca – Y. W.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – P. M.
  Odporca – F. K.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – C. A.
  Odporca – K. F.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – W. N.
  Odporca – Y. D.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:Z-4759/12 zo dňa 18.12.2012 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – J. P.
  Odporcovia – E. R. a J. E.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:3543-P/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – M. G.
  Odporca – V. T.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:16544-9000/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – R. W.
  Odporca – I. A.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – Z. T.
  Odporca – A. K.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – V. I.
  Odporca – M. U.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Správny súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Vladimíra Slobodová
  Navrhovateľ – N. Z.
  Odporca – G. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.