JUDr. Katarína Slováčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 847 pojednávaní a 511 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 37 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.794,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 606,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.794,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Odporovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 398,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 87,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.