JUDr. Ján Slovinský

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Košice, evidujeme 111 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny predseda na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 019 pojednávaní a 822 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1480 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 99 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 125
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 47,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 37 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 16 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 69 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 57

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 36 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 30 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 13 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 69 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 79 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 33 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 13 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 69 – 72. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol navýšený
 • 2011 – funkcia predseda súdu – 50% nápad v agende T; 2012 – Nápad za rok 2012 bol navýšený
 • 2011 – funkcia predseda súdu – 50% nápad v agende T

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 35/08 - § 213… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Peňažná sankcia - Veľká… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Peňažná sankcia - Veľká… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 45/08 - § 277… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 378/16 - § 222 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 45/08 - § 277… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 534/18 - § 289 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 18/17 - § 189 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 357/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 21/17 - § 233 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.