JUDr. Martin Smolko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 2 779 pojednávaní a 6 155 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 57.09% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 247 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 118.55%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 611 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 409 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 479.459. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 733 nevybavených vecí. Z nich 9.41% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1379 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 94 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 87
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 254,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 254 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 106 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 41,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 136,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 965 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 72 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 62
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 35

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 290 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 433 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 88 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 545 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 26
 • Počet potvrdených odvolaní – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 174 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 72 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku –poslucháč 15.–16.4.2013 – 2 dni –Európsky platobný rozkaz, eur. konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2012 – 16.–17.1. 2 dni Spotrebiteľské zmluvy v praxi poslucháč 13.–14.3. 2 dni Profesionálna etika sudcu a prokurátora poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v najnovšej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – Do 1.5.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dočasného pridelenia na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave.
 • 2011 – Do 1.5.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dočasného pridelenia na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave.
 • 2011 – 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodn.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ –poslucháč, 25.–27.5. – 3 dní– Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč ; 2012 – 16.–17.1. 2 dni Spotrebiteľské zmluvy v praxi poslucháč 13.–14.3. 2 dni Profesionálna etika sudcu a prokurátora poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v najnovšej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku –poslucháč 15.–16.4.2013 – 2 dni –Európsky platobný rozkaz, eur. konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2011 – 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodn.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ –poslucháč, 25.–27.5. – 3 dní– Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA O ZAPLATENIE SUMY… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.612,88 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.240 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 58.481,68 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.