JUDr. Gabriela Sobolovská

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 2,370 hearings and 5,366 decrees.
 1. The judge has been nominated to function for about 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 3
 • prieťahy pred pridelením veci – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued decrees in Civil agenda.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1458 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61.4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68.7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6.7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10.1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2.6%. Priemer v rovnakej agende je 3.1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 434.1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340.8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 132 prípadov. Priemer bol 192.7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 83 reštančných vecí. Priemer bol 111.7. To u sudcu tvorí 62.9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54.1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 156.3% prípadov. Priemer bol 141.8%.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • issued – 3
 • delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued decrees in Civil agenda.

The judge worked 1071 days in the period and was assigned on average 12 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304. – 323. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's decrees were on appeal affirmed in 60.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 81
 • Number of Affirmed Decisions – 49

An appeal against the judge's decrees is filed in 6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's decrees 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 167 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 184 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 91 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 49.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court decrees against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 639 days and on average was assigned 95 cases in 10 days in main agendas.

The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of apellate decrees – 48
 • Number of confirmed decrees – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 170 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 138 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 93 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385. – 401. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Znížený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy D,Er.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca mal znížený nápad v oddelení C,Cpr,
 • 2011 – v agende C má sudca znížený nápad z dôvodu, že vybavuje nápad v oddeleniach D,Er; 2012 – Sudca mal znížený nápad v oddelení C,Cpr,; 2013 – Znížený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy D,Er.
 • 2011 – v agende C má sudca znížený nápad z dôvodu, že vybavuje nápad v oddeleniach D,Er
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít

Published decrees

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 7. Uznesenie – Právo duševného vlastníctva
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Decree was issued on

More decrees

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti právneho úkonu Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy o prevode… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 118,37 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu o… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 6.115,31 € s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody spôsobenej… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 867,26 € Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 1 821,37 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného rozkazu o… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 70,70 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 341,11 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti právneho úkonu Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 562,17 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy o prevode… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 118,37 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného pre… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 437,64 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Mentions in media

No mentions about the judge has been found in media.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.