JUDr. Roman Bolebruch

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 977 pojednávaní a 695 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželsta a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 100,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.296,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 771,41 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.