JUDr. Roman Bolebruch

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 788 pojednávaní a 542 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 36 513,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 900,58 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 195,36 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 350 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 444,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 637,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 129 465,84 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 176,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 881,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 829,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 921,96 € s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 515,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.