JUDr. Ivan Spurný

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 1,674 hearings and 1,963 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1394 days in the period and was assigned on average 66 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 356
 • Number of Affirmed Decisions – 250

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 682 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 213 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 166 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 77.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 200% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1088 days in the period and was assigned on average 56 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 282
 • Number of Affirmed Decisions – 210

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 392 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 544 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 114 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 21% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 68.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 179 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 96
 • Number of confirmed judgements – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 121 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013). Seminár " Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2012 – Seminár "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – 1 deň (09. 11. 2012). Seminár "Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2. časť" – 1 deň (29. 11. 2012).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Seminár "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – 1 deň (09. 11. 2012). Seminár "Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 2. časť" – 1 deň (29. 11. 2012).; 2013 – Seminár "Určovacie žaloby" – 1 deň (14. 3. 2013). Seminár " Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada majetkovej škody a… Hearing will be held on

  Hearing date is in far future, there is an error in original data.
  Court – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Judge – JUDr. Ivan Spurný
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1795 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.528,73 eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nedoplatok na úhr.… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie uvoľnenia fin.… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu 2… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie uvoľnenia… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie majetku ktorý… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.