JUDr. Dušan Srogončík

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 687 pojednávaní a 204 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 18
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 22% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 4 dni.
 • 2013 – Predseda súdu, riadiaca činnosť.
 • 2012 – Predseda súdu, riadiaca činnosť.
 • 2011 – JUDr. Dušan Srogončík je predseda Okresného súdu Bratislava V; 2012 – Predseda súdu, riadiaca činnosť.; 2013 – Predseda súdu, riadiaca činnosť.
 • 2011 – JUDr. Dušan Srogončík je predseda Okresného súdu Bratislava V
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni; 2013 – Seminár – 4 dni.
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Pracovné právo Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9 261,06 s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9 261,06 s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 13 533,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 1 716,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9 261,06 s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.