JUDr. Andrej Stachovič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 2 316 pojednávaní a 3 551 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1442 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 302
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 255

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 247,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 123 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 53,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 112% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1018 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 88% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 208
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 183

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 379 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 630 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 234 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 595 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 207 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 470 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 223 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 8 dní : Zmenky a šekové právo 4.–5.2.2013; Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva 4.–5.3.2013; Cezhraničné vymáhanie civilných nárokov.... Kroměřiž 10.–11.10.13; Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov t.j. 8 dní: Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (18.–19.06.2012); Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia (23.04.2012); Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve (12.–13.04.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii uniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (30.01.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 7 seminárov, t.j. 15 dní: Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (21.–22.2.2011), Aplikačné problémy Osp , predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (22.3.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (23.–25.3.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR (13.–14.6.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (25.–27.8.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (19.–21.10.2011), Katastrálne konanie – súdny prieskum (11.11.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov t.j. 8 dní: Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (18.–19.06.2012); Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia (23.04.2012); Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve (12.–13.04.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii uniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (30.01.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 8 dní : Zmenky a šekové právo 4.–5.2.2013; Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva 4.–5.3.2013; Cezhraničné vymáhanie civilných nárokov.... Kroměřiž 10.–11.10.13; Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 7 seminárov, t.j. 15 dní: Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (21.–22.2.2011), Aplikačné problémy Osp , predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (22.3.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (23.–25.3.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, ÚS ČR a ÚS SR (13.–14.6.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (25.–27.8.2011), Anglický jazyk, právnická terminológia (19.–21.10.2011), Katastrálne konanie – súdny prieskum (11.11.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 1.223,64 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 11 073,79… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 50.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.744,- EUR tiutlom… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 652,63 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatnie 324,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 3.976,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.