Mgr. Ján Stanček

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 3 238 pojednávaní a 1 782 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1537 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 261
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 159

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 492,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 551 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 364 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 159,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 638. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 489 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 768 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 427 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 195 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 829 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 461 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 463 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 79% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 729 – 730. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 22.–23.4.2013, 16.–17.05.2013
 • 2011 – Majetkové práva – 1 deň Premlčanie, preklúzia – 1 deň ; 2013 – seminár – 22.–23.4.2013, 16.–17.05.2013
 • 2011 – Majetkové práva – 1 deň Premlčanie, preklúzia – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Náhrada škody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody pri výkone… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vrátenie pôžičky vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 165 138,26 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, reivindikačná žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 27,49 € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, reivindikačná žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 5.195,84 € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 8.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.