JUDr. Milan Staněk

 1. Active judge at the court Mestský súd Bratislava II, we register 3,603 hearings and 2,371 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • VSÚ Mgr. Barbora Staněková, Okresný súd Bratislava III.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 11
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1168 days in the period and was assigned on average 18 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 176
 • Number of Affirmed Decisions – 118

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 522.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 229 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 160 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 69.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 181.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 877 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 149
 • Number of Affirmed Decisions – 95

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 215 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 333 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 171 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 51.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 120.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 5 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 543 days and on average was assigned 166 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 109
 • Number of confirmed judgements – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 282 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 285 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 178 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5283.42 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zruš. a vyporiadanie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosť… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie - 3 350… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že zmluva o… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 148,50 €… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nevyplatenie odmeny z dôvodu… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.