JUDr. Katarína Stanislavská

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Trnava, we register 398 hearings and 220 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Trnava, we register 1,025 hearings and 609 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 897 days in the period and was assigned on average 80 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.5% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 164
 • Number of Affirmed Decisions – 132

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 418 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 157 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 79 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 50.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 116.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 638 days and on average was assigned 54 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 42
 • Number of confirmed judgements – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 165 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 64 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a vzhľadom na počet nevybavených a reštančných vecí v oddelení
 • 2013 – 28.–29.10.2013 – 2 dni – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudkyne od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy T (okrem 0T) z dôvodu dorovnania nerovnomerného nápadu a vzhľadom na počet nevybavených a reštančných vecí v oddelení
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov a rovnomerného nápadu agendy T, v ooddelení sudkyne od 1.11.2012 dočasne zastavený nápad agendy T, k 31.12.2012 zatiaľ nespustený.
 • 2012 – 8.3. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1.časť poslucháč 20.4. 1 deň Pracovné stretnutie: Zaistenie osôb a vecí, zabezpečenie informácií a dokazovanie v zmysle 4.hlavy, 5.hlavy a 6.hlavy I. časti Trestného poriadku poslucháč 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – 20.7. – 1 deň – Zverejňovanie súdnych rozhodnutí – poslucháč; 2012 – 8.3. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1.časť poslucháč 20.4. 1 deň Pracovné stretnutie: Zaistenie osôb a vecí, zabezpečenie informácií a dokazovanie v zmysle 4.hlavy, 5.hlavy a 6.hlavy I. časti Trestného poriadku poslucháč 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč ; 2013 – 28.–29.10.2013 – 2 dni – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní – poslucháč
 • 2011 – 20.7. – 1 deň – Zverejňovanie súdnych rozhodnutí – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.