JUDr. Blažena Stašíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Ružomberok, we register 1,131 hearings and 843 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Dolný Kubín, we register 715 hearings and 811 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1231 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 168
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 124.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 66 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 23 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 119.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 813 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 143
 • Number of Affirmed Decisions – 87

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 97 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 91 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 31 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 34.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 119% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 501 days and on average was assigned 117 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 77
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 24.–25.1.2013 – Majetkové vecné a pozemkové práva rozbor praktických prípadov. 14.3.2013 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica, Žilina)
 • 2012 – Vzdelávanie 2 dni 12.–13.11.2012 – výklad právnych úkonov a následky ich vád s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa
 • 2011 – školenia 16 dní 27.1. 2011– pracovné stretnutie predseda súdu – Martin 2.–3.2.2011 – Slobodný prístup k informáciám aplikácia zákona 211/2000 Z.z. 14.2.2011 – pracovné stretnutie Ružomberok ÚVTOS 10.–11.3.2011 – pracovné stretnutie predsedovia – Omšenie 15.3.2011– pracovné stretnutie Omšenie – porada s ministerkou 30.3.–31.3.2011 – Konferencia predsedníčka 23.5.2011– Kultivácia osobnosti – 1. časť – Banská Bystrica 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 20.6.2011 – Kultivácia osobnosti – 2. časť – Banská Bystrica 18.–19.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia 24.10.2011 – Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo. – Banská Bystrica 14.11.2011 – Poistné zmluvy v praxi – Banská Bystrica ; 2012 – Vzdelávanie 2 dni 12.–13.11.2012 – výklad právnych úkonov a následky ich vád s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa ; 2013 – 24.–25.1.2013 – Majetkové vecné a pozemkové práva rozbor praktických prípadov. 14.3.2013 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica, Žilina)
 • 2011 – školenia 16 dní 27.1. 2011– pracovné stretnutie predseda súdu – Martin 2.–3.2.2011 – Slobodný prístup k informáciám aplikácia zákona 211/2000 Z.z. 14.2.2011 – pracovné stretnutie Ružomberok ÚVTOS 10.–11.3.2011 – pracovné stretnutie predsedovia – Omšenie 15.3.2011– pracovné stretnutie Omšenie – porada s ministerkou 30.3.–31.3.2011 – Konferencia predsedníčka 23.5.2011– Kultivácia osobnosti – 1. časť – Banská Bystrica 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 20.6.2011 – Kultivácia osobnosti – 2. časť – Banská Bystrica 18.–19.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia 24.10.2011 – Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo. – Banská Bystrica 14.11.2011 – Poistné zmluvy v praxi – Banská Bystrica
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 do mája 2011
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 do mája 2011

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť okamžitého… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 500 Eur s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 240,03 Eur Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 775,11 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 313,73 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 178,18 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy a… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 280,26 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie náhrady mzdy s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť právneho úkonu -… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 455,50 Eur s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena za… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť závetu Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.