JUDr. Zuzana Stolárová

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 587 hearings and 24 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,674 hearings and 2,399 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1487 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 199
 • Number of Affirmed Decisions – 151

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 421.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 127 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 100 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 78.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 207.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1062 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 130
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 284 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 408 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 170 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 41.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 206 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 70
 • Number of confirmed judgements – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 350 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 457 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 150 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 10,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.6.2013 Efektívne využitie počítača 18.9.2013 Rozvod – výška výživného 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky.
 • 2012 – 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.5.2012 – Odstrániteľné /neodstrániteľné vady návrhu – podania. 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP – 2.časť.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM 17.10.2011 Aktuál.problémy v dedičskom konaní 5.–6.12.2011 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnosti 25.11.2011 Katastrálne konanie; 2012 – 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.5.2012 – Odstrániteľné /neodstrániteľné vady návrhu – podania. 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP – 2.časť.; 2013 – 13.6.2013 Efektívne využitie počítača 18.9.2013 Rozvod – výška výživného 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky.
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 4.5.2011 Vysporiadanie BSM 17.10.2011 Aktuál.problémy v dedičskom konaní 5.–6.12.2011 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnosti 25.11.2011 Katastrálne konanie

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 5.114,72 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody a nemajetkovej… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.300,- EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 340,- EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 28.727,- EUR s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.690,77 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7 343,28 EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 13.000,- EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.