JUDr. Milan Straka

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 356 hearings and 223 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 509 hearings and 1,065 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 16 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 969 days in the period and was assigned on average 92 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 11.5 from 40 possible points and ranked on 692 – 698. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 2.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 145
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 955 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 534 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 212 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 31.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 633 days and on average was assigned 92 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 45
 • Number of confirmed judgements – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 124 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 59 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 139,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.–22.01.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 09.–10.05.2013 Trestné činy hospodárske a proti majetku, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne
 • 2012 – 19.–20.1.2012 Obmedzenie osobnej slobody,zadržanie a väzba, 08.03.2012 Najnovšia judikatúra ESPĽS a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 08.–09. decembra 2011 – Prehľad akkutálnej judikatúry v oblasti trestného práva; 2012 – 19.–20.1.2012 Obmedzenie osobnej slobody,zadržanie a väzba, 08.03.2012 Najnovšia judikatúra ESPĽS a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia; 2013 – 21.–22.01.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 09.–10.05.2013 Trestné činy hospodárske a proti majetku, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia 08.–09. decembra 2011 – Prehľad akkutálnej judikatúry v oblasti trestného práva

Published judgements

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a… Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PO/BEZ/2017/5398,O-74/2020 z… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102142716/2019 zo dňa… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 102221782/2019 z 23.9.2019 Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, OÚ-TN-OVBP2-2019/006719-2Br z… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 78552672220 z 1.4.2020 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – H. X.
  Opponent – Z. A.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6109127079 0 z 24.6.2020 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – P. K.
  Opponent – G. I.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – I. O.
  Opponent – O. Z.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – E. R.
  Opponent – D. B.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Správna žaloba v sociálnych… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – Z. S.
  Opponent – A. M.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 5902257108 0 z 25.7.2017 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Milan Straka
  Proposer – N. R.
  Opponent – A. W.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.