JUDr. Zoltán Boros

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 955 pojednávaní a 5 616 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1546 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 34 – 40. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 37

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 134,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 3 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 4,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 133,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1086 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 151 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 92 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 1 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 1,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 74,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 27
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 110 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 29 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 6 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 18,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 36 – 38. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, seminár "Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi)" – 2 dni , ostatné školenia – 2 dni
 • 2011 – 2 dni – seminár Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi), 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve; 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, seminár "Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi)" – 2 dni , ostatné školenia – 2 dni ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 2 dni – seminár Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi), 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Poriadok vo verejných…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – K. I.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – G. Q.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 276 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – N. P.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – R. E.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – M. G.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 194 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – J. I.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 305a ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – Y. A.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 208 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – G. M.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 208 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – Q. I.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – H. U.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 370 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 194 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 201 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 208 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 201 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 189 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – R. I.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.