JUDr. Alena Svetlovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 35 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 75 pojednávaní a 228 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi neboli v sledovanom období prideľované prípady v hlavných agendách. Sudca v sledovanom období nerozhodoval v hlavných agendách.

Sudca v sledovanom období odpracoval 0 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Záložné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Nájomná zmluva
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, O náhradu majetkovej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, O náhradu majetkovej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody 820, 00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody o 13 550,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody o 13 550,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.