JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 1 595 pojednávaní a 1 143 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 824 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 47. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 319
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 260

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 20,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 220 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 397 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 147 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 393 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 193 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 326 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 314 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 225 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 189,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.3.– 5.3.2013 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12.9.2012, 6.12.2012; 2013 – 4.3.– 5.3.2013 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12.9.2012, 6.12.2012

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.566,52 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 135,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.438,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13540,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.319,33 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 358,88 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 262,56 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie náhrady za… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.