Mgr. Zuzana Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 613 pojednávaní a 2 362 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 200 000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.