Mgr. Zuzana Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 688 pojednávaní a 2 932 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti Zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.