JUDr. Iveta Sýkorová

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 3,495 hearings and 1,524 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1432 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 321
 • Number of Affirmed Decisions – 219

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 553.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 476 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 407 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 85.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 290.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1044 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 235
 • Number of Affirmed Decisions – 172

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 660 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 870 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 413 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 83.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 621 days and on average was assigned 167 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 108
 • Number of confirmed judgements – 76

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 494 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 539 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 297 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 2 dni – Zákonník práce
 • 2011 – 3; 2012 – 2 dni – Zákonník práce
 • 2011 – 3

Published judgements

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 207,74 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie BSM Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 22.000,- € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.215,13 € s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 19.000,- € s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.500 eur s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že podiely… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 515,54 EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie hranice C-KN… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 29.600,- EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 300,- Eur s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva zodpovedajúceho… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 511,99 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 232,63 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH na vydanie platobného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.