JUDr. Eduard Szabo

 1. Active judge at the court Okresný súd Partizánske, we register 3,503 hearings and 3,762 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1414 days in the period and was assigned on average 67 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 525 – 538. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 404
 • Number of Affirmed Decisions – 225

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 6.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 301.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 224 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 167 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 74.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 186.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1004 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 591 – 600. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 44.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 221
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 6.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 318 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 482 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 266 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 55.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 115.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 602 days and on average was assigned 166 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 75
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 243 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 239 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 170 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 473 – 480. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 06.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku; 2012 – 06.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 10.000,- € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 440,79 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 519,59 € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 209,- € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci z úschovy súdu Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 25.434,78 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 268,54 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 3.800,- € s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 243.253,79 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.000,- € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.