JUDr. Peter Šamko

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 380 pojednávaní a 54 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 330 pojednávaní a 9 rozhodnutí.
  Poznámka: od 10. decembra 2013 do 9. decembra 2014 je dočasne pridelený na Krajský súd v Bratislave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 667 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 135 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 21,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 3

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 107,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu podpredsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu podpredsedu súdu, nápad nebol znížený; 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu podpredsedu súdu, nápad nebol znížený
 • 2012 – v r. 2012 – vykonával funkciu podpredsedu súdu, nápad nebol znížený

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Hospodárske trestné činy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 221 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, žiadosť o PP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba § 233 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Rozh.o návrh.na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 221 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin: podvod podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba § 188/1,2c Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 207/1,3c Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.