JUDr. Lubor Šebo

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 18 pojednávaní a 144 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Pracovné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 40 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9 273,52 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 12 853,85 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.