Mgr. Miroslav Šepták

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 106 pojednávaní a 408 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 12 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 369,60 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 387,43 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.854,55 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.