Mgr. Miroslav Šepták

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 63 pojednávaní a 375 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 12 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava rodič. práv a povin. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.821,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 140,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.300,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.