JUDr. Dana Šiffalovičová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 329 hearings and 133 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 1,463 hearings and 1,242 judgements.
  Note: od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 je dočasne pridelená na KS v Bratislave.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 898 days in the period and was assigned on average 102 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17.5 from 40 possible points and ranked on 542 – 556. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.9% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 170
 • Number of Affirmed Decisions – 107

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.5% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 487 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 511 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 212 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 41.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 586 days and on average was assigned 200 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 77
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 406 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 340 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 224 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – 2 dni
 • 2012 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v termíne 29.02.2012 – 01.03.2012 – 2 dni – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni
 • 2011 – Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč; 2012 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v termíne 29.02.2012 – 01.03.2012 – 2 dni – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni ; 2013 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – 2 dni
 • 2011 – Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, abstraktná kontrola v… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie náhrady škody na… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 19 331 054,19 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 268,27 EUR… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 039,42 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 039,42 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23 306,78 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.