JUDr. Dana Šiffalovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 123 pojednávaní a 38 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 1 463 pojednávaní a 1 242 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 je dočasne pridelená na KS v Bratislave.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 898 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 170
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 107

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 487 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 212 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 586 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 200 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 406 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 340 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 224 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – 2 dni
 • 2012 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v termíne 29.02.2012 – 01.03.2012 – 2 dni – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni
 • 2011 – Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč; 2012 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v termíne 29.02.2012 – 01.03.2012 – 2 dni – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni ; 2013 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – 2 dni
 • 2011 – Seminár – Poistné zmluvy v praxi – 1 deň – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Akciová spoločnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana proti nekalej súťaži Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 100… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie zapísania majetku… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 141 101 206,- Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 22 950,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 137… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 800,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.